Selected poems, some translated to Czech

Poetry of Robert Burns

Address to a Haggis


Fair fa' your honest, sonsie face,

Great chieftain o' the pudding-race!

Aboon them a' yet tak your place,

Painch, tripe, or thairm:

Weel are ye wordy o'a grace

As lang's my arm.


The groaning trencher there ye fill,

Your hurdies like a distant hill,

Your pin was help to mend a mill

In time o'need,

While thro' your pores the dews distil

Like amber bead.


His knife see rustic Labour dight,

An' cut you up wi' ready sleight,

Trenching your gushing entrails bright,

Like ony ditch;

And then, O what a glorious sight,

Warm-reekin', rich!


Then, horn for horn, they stretch an' strive:

Deil tak the hindmost! on they drive,

Till a' their weel-swall'd kytes belyve

Are bent like drums;

Then auld Guidman, maist like to rive,

Bethankit! hums.


Is there that owre his French ragout

Or olio that wad staw a sow,

Or fricassee wad make her spew

Wi' perfect sconner,

Looks down wi' sneering, scornfu' view

On sic a dinner?


Poor devil! see him owre his trash,

As feckles as wither'd rash,

His spindle shank, a guid whip-lash;

His nieve a nit;

Thro' blody flood or field to dash,

O how unfit!


But mark the Rustic, haggis-fed,

The trembling earth resounds his tread.

Clap in his walie nieve a blade,

He'll mak it whissle;

An' legs an' arms, an' hands will sned,

Like taps o' trissle.


Ye Pow'rs, wha mak mankind your care,

And dish them out their bill o' fare,

Auld Scotland wants nae skinking ware

That jaups in luggies;

But, if ye wish her gratefu' prayer

Gie her a haggis!

Odá na Haggis


Tvá oblá tvář je čarovná.

je tváří vůdce, chuti tvé

se maso, drůbky nerovná

a co jich jest!

Ty králem jsi všem pokrmům

na věky čest!


Tou horou zadků přeplněn

trám v lavici povzdychne jen.

Lze páskem haggis utáhnout

bude-li nutno.

Na čele se všem perlí pot

jak drahý klenot.


A sedlák zručně otře nůž

pak krájí bachor. Náhle už

zříš vnitřek, páru, jas a růž

do hloubky řez

A pak ten pohled na tu skruž

manu z nebes.


Pak cinkot lžic, jak dychtili

teď každý rychle popílí

žaludky plné za chvíli

jak buben břich.

Teď sedlák dechu popadá

mumlá svůj dík.


Radš žužláš ragú z Francie

jíš mišmaš jako pomeje

či frikasé ti dobré je?

Pak není divem,

že se šklebíc pohoršuješ

nad tímto jídlem.


Ti chudáci se hnusem cpou

jsou neschopní jak vlhký troud

a lýtka maj jak hůlčičky

pak nohu malou

Po poli projít, vodou plout

nejde jim skoro.


Však venkované haggis jí

pak mocným krokem kráčejí.

Cep v ruce když otáčejí

tak to jen hvízdá.

Ty svaly, ta houževnatost

jak skotský bodlák.


Ty živiteli lidí všech

kdo rozhoduješ o jídlech.

Nás Skoty prosím tě vynech

pachutí šlichty.

Spíš poslyš skotské duše dech

Po haggis dychtí.


This is the first ever Czech translation of "Address to a Haggis" first performed at Burns Night Prague 22.1.05 & commissioned by Friends of Scotland for the event.


Translated by Stanslav Kostiha, Alipas s.r.o. and first performed by actor Jaroslav Smid

Our profound thanks for a job well done!

Auld Lang Syne

Words adapated from a traditional song

by Rabbie Burns (1759-96)


Should auld acquaintance be forgot,

And never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot,

And auld lang syne?


CHORUS:

For auld lang syne, my dear,

For auld lang syne,

We'll tak a cup of kindness yet,

For auld lang syne!


And surely ye'll be your pint-stowp,

And surely I'll be mine,

And we'll tak a cup o kindness yet,

For auld lang syne!


We twa hae run about the braes,

And pou'd the gowans fine,

But we've wander'd monie a weary fit,

Sin auld lang syne.


We twa hae paidl'd in the burn

Frae morning sun till dine,

But seas between us braid hae roar'd

Sin auld lang syne.


And there's a hand my trusty fiere,

And gie's a hand o thine,

And we'll tak a right guid-willie waught,

For auld lang syne

Dávno již


překlad - Josef Václav Sládek


Jak, - staré lásky zapomnít,

kde druhu druh stál blíž? –

jak, - staré lásky zapomnít,

snad, že to dávno již?

Tak dávno, brachu můj,

tak dávno již, -

však srdečně si připijem

na „dávno již“!


My květy spolu trhali

přes mnoho dol a výš;

a šli jsme cestou trnitou

tak dávno již.


My šplouchali se v potoce

zda ještě o tom víš?

pak loučila nás mořská hloub

tak dávno již.


Zde ruka, věrný příteli,

a k mému srdci blíž!

tak hlubý doušek nepili

jsme dávné již!


Ty jistě do dna dopiješ

a já svou do dna číš:

bud´zdrávo vše, jak bývalo

tak dávno již!


Tak dávno, brachu můj,

tak dávno již, -

však srdečně si připijem

na - „Dávno již

To A Mouse, On Turning Her Up In Her Nest With The Plough     


Wee, sleekit, cow'rin, tim'rous beastie,

O, what a panic's in thy breastie!

Thou need na start awa sae hasty,

Wi' bickering brattle!

I wad be laith to rin an' chase thee,

Wi' murd'ring pattle!

I'm truly sorry man's dominion,

Has broken nature's social union,

An' justifies that ill opinion,

Which makes thee startle

At me, thy poor, earth-born companion,

An' fellow-mortal!


I doubt na, whiles, but thou may thieve;

What then? poor beastie, thou maun live!

A daimen icker in a thrave

'S a sma' request;

I'll get a blessin wi' the lave,

An' never miss't!


Thy wee bit housie, too, in ruin!

It's silly wa's the win's are strewin!

An' naething, now, to big a new ane,

O' foggage green!

An' bleak December's winds ensuin,

Baith snell an' keen!


Thou saw the fields laid bare an' waste,

An' weary winter comin fast,

An' cozie here, beneath the blast,

Thou thought to dwell-

Till crash! the cruel coulter past

Out thro' thy cell.


That wee bit heap o' leaves an' stibble,

Has cost thee mony a weary nibble!

Now thou's turn'd out, for a' thy trouble,

But house or hald,

To thole the winter's sleety dribble,

An' cranreuch cauld!


But, Mousie, thou art no thy lane,

In proving foresight may be vain;

The best-laid schemes o' mice an 'men

Gang aft agley,

An'lea'e us nought but grief an' pain,

For promis'd joy!


Still thou art blest, compar'd wi' me

The present only toucheth thee:

But, Och! I backward cast my e'e.

On prospects drear!

An' forward, tho' I canna see,

I guess an' fear!

POLNÍ MYŠCE


Ty plachá, šedá myško malá,

ó, jak jsi ty se polekala!

Ne, netřeba, bys utíkala

tak o své žití !

Vždyť můž jen otka neurvalá

ti ublížiti.


Mně žel, že člověk vládou svojí

rve pásku, která tvorstvo pojí

a v přírodě se vše ho bojí, -

a zmíráš v strachu

ty, jež jsi rodem družkou mojí

a sestrou v prachu!


Já vím, že kradeš někdy z žit,

aj což, chuděrko, - nutno žít!

Z dvou mandelů si klásek vzít, -

nu, buď můj host:

bych moh si chleba umísit,

mně zbylo dost!


I z tvého domku strh jsem krovy

a z vetchých stěn si vítr loví,

a z čeho nyní stavět nový

než z ostřice? –

Je za dveřmi sníh prosincový

a vichřice.


Když pustla pole a co kde,

tys viděla, jak zima jde,

a myslila, že budeš zde

se hezky mít. –

Tu třesk! pluh krutý projede

Tvůj teplý byt.


Ta malá hrstka trávy, stlaní,

tě stála krušné namáhání. –

Teď vypuzena! za vše ani

ti nezbyl kout,

bys mohla přebýt sněhu vání

a nezmrznout!


Však, myško, také my to známe,

jak ostražitost často klame, -

plán nejlepší, jímž hlavu láme

si člověk, myš –

co z všeho zbude? – strasti samé

a bol a tíž.


A přec tvůj osud přešťasten!

ty pouze víš, čím zraní den:

zrak můj však zpátky obrácen,

ó, teskno tam!

A přede mnou? – já hádám jen

a hrůzu mám!

A Red, Red Rose

O my Luve's like a red, red rose,

That's newly sprung in June:

O my Luve's like the melodie,

That's sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonie lass,

So deep in luve am I;

And I will luve thee still, my dear,

Till a' the seas gang dry.


Till a' the seas gang dry, my dear,

And the rocks melt wi' the sun;

And I will luve thee still, my dear,

While the sands o' life shall run.


And fare-thee-weel, my only Luve!

And fare-thee-weel, a while!

And I will come again, my Luve,

Tho' 'twere ten thousand mile!

Má milá jest jak růžička

Má milá jest jak růžička,

Když v červnu vypučí,

A milá jest jak písnička,

když sladce zazvučí.


A jak jsi krásná, dívko má,

tak z duše mám tě rád,

spíš moře vyschnou, než bych já

tě přestal milovat.


Spíš moře vzschnou, miláčku,

a ze skal bude troud, -

a k vroucímu tě, miláčku,

chci srdci přivinout.


A sbohem buď, má milená,

buď zdráva, Bůh tě sil,-

však přijdu zas, ať vzdálená

jsi deset tisíc mil.


Comin' Thro the Rye     

'Comin' Thro the Rye'

Comin thro' the rye, poor body,

Comin thro' the rye,

She draigl’t a’her petticoatie

Comin thro' the rye.


Oh Jenny’s a’ weet, poor body,

Jenny’s seldom dry,

She draigl’t a’her petticoatie

Comin thro' the rye.

Gin a body meet a body

Comin thro' the rye,

Gin a body kiss a body,

Need a body cry !


Gin a body meet a body

Comin thro' the glen,

Gin a body kiss a body,

Need the warld ken !


JAK ŠLA ŽITEM

Jak šla žitem Jenny malá,

jak šla přes tu mez,

sukničku si urousala

ubožátko dnes.


Ubožátko, Jenny malá,

často jako dnes

sukničku si urousala,

jak šla přes tu mez.


Někoho-li potká někdo,

jak jde žitem kdes,

někoho-li zhubičkuje,

nač by někdo hles?


Někoho-li potká někdo,

jak jde skrze les,

někoho-li zhubičkuje,

má to zvědět ves?


Ubožátko, Jenny malá,

často jako dnes

sukničku si urousala,

jak šla přes tu mez.